Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Очаквани проектни продукти

Проекти, свързани с природното и културно наследство

Реализация на неизползвания туристически потенциал

Създаване и развиване на нов вид туристическа услуга чрез мобилно приложение

Подобряване инфраструктурата на туристучески обект “Динкут”

Събития, популяризиращи неосезаемото културно наследство и традиции

Кампании за осведомяване на обществеността

Изграждане на туристически обект «Динкут» – място за спорт, отдих и забавления до град Гевгелия, общ. Гевгелия

Доклад от проучване и анализ на природното и културно наслество в трансграничния регион Гевгелия – Банско

Безплатно мобилно приложение за природното и културно наслество в трансграничния регион Гевгелия – Банско

Проведени събития – две пресконференции и две работни срещи

Публикации и информационни материали (62), брошури (200), флаери (100), информационни табели (2), уебсайт (1), Фейсбук страница (1), Фотоалбум (50)