Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сайтът bansko-gevgelija.eu  гарантира на своите потребители опазване на конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Сайтът обработва Вашите лични данни с цел да предостави на своите потребители  по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги.   Ето защо ние се стараем да защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.