Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Дейности

ДЕЙНОСТ 1: Организиране и провеждане на еднодневна прескон-ференция за началото на проекта

ДЕЙНОСТ 2: Изграждане на туристически обект «Динкут» – място за спорт, отдих и забавления

ДЕЙНОСТ 3: Строителен надзор по време на строителните дейности

ДЕЙНОСТ 4: Разработване и поддръжка на уеб сайт по проекта и профил на проекта във Фейсбук

ДЕЙНОСТ 5: Проучване и анализ на природното и културно наслество в трансграничния регион Гевгелия – Банско

ДЕЙНОСТ 6: Разработване и поддръжка на безплатно мобилно приложение за природното и културното наслество в трансграничния регион Гевгелия – Банско

ДЕЙНОСТ 7: Създаване на фото албум на природното и културното наслество в трансграничния регион Гевгелия – Банско

ДЕЙНОСТ 8: Дейности по информация и публичност

ДЕЙНОСТ 9: Организиране и провеждане на еднодневна финална пресконференция за края на проекта в Гевгелия, Македония